Newsletter z nowościami


W naszym systemie mamy możliwość tworzenia Newslettera, nie tylko w formie tekstowej ale również w formie graficznej. Wbudowany kreator znaczącą ułatwia tworzenie atrakcyjnej treści, a zwoim wyglądem i funkcjonalnością przypomina nam te znane z MS Word. Wiadomości można wysyłać zarówno masowo jak i do określonego odbiorcy. Dzięki stosowanym regułom newsletter „załaduje się” danymi klienta, które znajdują się w systemie jak choćby imię czy nazwisko – przez co wiadomości są spersonalizowane.