Centrale telefoniczne SLICAN


– obejmuje bezobsługową obustronną komunikację w zakresie:

a) przyjmowaniu komunikatów o przychodzących połączeniach na telefon kliniki
b) wywoływanie połączeń