Rezerwacje cykliczne i zwielokrotnianie istniejących rezerwacji