Szybkie i zbiercze powiadamianie pacjentów o sytuacjach nadzwyczajnych


szybkie i hurtowe powiadamianie pacjentów o sytuacjach nadzwyczajnych (obsunięcia godzinowe w przyjmowaniu, hurtowe przenoszenie pacjentów do innego specjalisty, hurtowe odwoływanie wizyt z danego dnia)