Oznaczenia kolorystyczne dla poszczególnych typów usług