funkcjonalności magazynu z podziałem na oddziały/kliniki