otwarte i partnerskie podejście - mozliwość zgłaszania swoich pomysłów