Definiowanie indywidualnych grup użytkowników i indywidualnego dopasowywania uprawnień